ogo BCvK kooiker voor mobiel

BELGISCHE CLUB VOOR KOOIKERHONDJES

Aanschaf pup / herplaatser

Waarom een hondje met stamboom?

onderlijning met poot

Een kooikerhondje geboren in België is pas een echt kooikerhondje als hij ook een erkende stamboom heeft.

In België levert de KMSH deze af. 

Sinds 1882 zijn alle rashonden waarvoor een stamboom werd afgeleverd door de KMSH, ingeschreven in het LOSH-stamboek (Livre des Origines Saint-Hubert). 

Dit stamboek is internationaal het enige dat wordt erkend door de FCI, en de nationale kennelclubs in landen die niet zijn aangesloten bij de FCI, zoals de Engelse Kennel Club en de Amerikaanse Kennel Club.

Dit stamboek bevat alle honden waarvan de afstamming gekend en erkend is.

Het LOSH-stamboek is dus een gesloten register, dwz een lijst van stambomen waarop enkel honden van gekende afstamming over minstens vier generaties voorkomen.

De stamboom garandeert dus dat de ouders, de grootouders en de overgrootouders tot hetzelfde ras behoorden.

Men mag dus stellen dat “de stamboom getuigt van de zuiverheid van het ras”. 

 

KMSH heeft vanaf begin april 2017 het nieuwe moderne systeem ingevoerd.

De focus zal liggen op :


Wat is een rashond ?

Een rashond is een hond die ingeschreven is in een erkend stamboek. Een hond zonder FCI stamboom is géén rashond.


Doelstellingen in verband met gezondheid ?

Enerzijds het terugdringen van erfelijke aandoeningen ,anderzijds het vergroten van de genetische diversiteit.  Deze zijn moeilijk te combineren,

Het is erg belangrijk voor een ras dat er genoeg diversiteit is ,vandaar dat Sint Hubertus wel achter het invoeren van testen staat op voorwaarde dat deze enkel gebruikt worden om  beter te combineren en zeker niet om te elimineren !

In het verleden werd er te vaak geëlimineerd waardoor de populatie te klein is geworden,

In plaats daarvan moeten fokkers starten met slim en doordacht te combineren,

Er moet een mentaliteitsverandering komen ,niet alleen bij de fokkers, maar ook bij dierenartsen, media enz,