1 Elke deelnemer dient zich te schikken naar het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging.

2 Iedere verandering van adres of e-mailadres dient op het secretariaat gemeld te worden.

3 Elke geleider blijft verantwoordelijk voor zijn/haar hond. Hij moet een familiale verzekering hebben naast de verzekering die via het lidmaatschap verkregen is. Het is een vereiste dat de geleider zijn/haar hond onder alle omstandigheden meester blijft.

4 Brutaal gedrag van de geleider tegenover de hond of tegenover andere honden wordt niet aanvaard.

5 Elke hond dient beschermd tegen hondenziekte, parvovirus, hepatitis, leptospirose en kennelhoest.

6 Honden met uitwendige tekenen van besmettelijke ziekten zijn niet toegelaten op onze evenementen.

7 Loopse teven worden niet meegebracht naar onze bijeenkomsten daar dit de groep ernstig kan verstoren.

8 Tijdens de wandeling zal de wandelleider bepalen of de honden als dan niet op bepaalde plaatsen mogen loslopen. De deelnemers dienen deze instructies op te volgen.

9 Met agressieve honden dient men op te letten en steeds goed de instructies van de wandelleider in acht te nemen. Zoniet kunnen deze honden uitgesloten worden. Deelnemers zijn verplicht om de andere begeleiders te verwittigen indien hun hond zich in het verleden reeds agressief gedragen heeft tegenover mensen of andere honden zodat iedereen er rekening mee kan houden.

10 Tijdens de wandelingen en bijeenkomsten vragen wij alle geleiders om steeds poepzakjes mee te brengen en alles op te ruimen. Als we alles overal netjes achterlaten zullen we zeker terug welkom zijn.

11 De wandelleider is verantwoordelijk voor de groep en mag in deze de nodige maatregelen treffen.

12 Het bestuur heeft ten allen tijde het recht om personen de toegang tot evenementen van de club te weigeren.

13 De vzw, haar bestuur en de wandelleiders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

14 De deelnemers zullen in clubverband geen discussies over politieke, religieuze of persoonlijke aangelegenheden voeren. Zij mogen door hun gedrag de andere deelnemers niet storen of de faam van de club schaden.

15 Beslissingen van het bestuur kunnen niet herroepen worden tenzij na een klacht van een deelnemer en de behandeling daarvan zoals vastgelegd in de statuten.

16 Klachten kunnen steeds per post of per email naar het secretariaat van de club gestuurd worden.